Vermogensbeheer

“Met geld, maak je geld”. Samen met u bepalen wij het vermogensdoel en bespreken wij met u de mogelijkheden van sparen en beleggen binnen het door u gewenste risicoprofiel. Ook houden we daarbij rekening met fiscale invloeden.

Vermogensvorming: d.m.v. periodieke inleg tegen een door u gewenst rendement streeft u uw doelvermogen na.

Vermogensbehoud: uw wensen t.a.v. het instandhouden van het vermogen, het beoogde rendement en eventuele onttrekkingen bespreken wij graag met u. 

Wij zoeken samen met u een balans tussen het nemen van risico’s om vermogen op te bouwen en het reduceren van risico’s om vermogen te behouden. Ons streven is beleggingsoplossingen te vinden die de rendementen voor onze relaties optimaliseren. In voorkomende gevallen kunnen wij een beroep doen op gespecialiseerde externe beheerders.