Financiële Planning

Een financieel planner overziet uw gehele financiële situatie. Dit in tegenstelling tot bijv. een productspecialist, die zich concentreert op slechts één of enkele onderdelen. Een financieel planner heeft verstand van meerdere deelgebieden en hij is in staat om u een goed en totaal inzicht te geven in uw financiële positie. U kunt daardoor beter bepalen of u uw doelstellingen kunt behalen.

Wat is het gewenste netto besteedbaar inkomen? Welke bronnen van inkomen en vermogen zijn aanwezig? Welk doelkapitaal streeft men na? In welke levensfase verkeert men en wat zijn de toekomstige financiële behoeften? Welke risico’s wenst men te nemen t.a.v. rendement? Verschillende scenario’s (lang leven, overlijden en AO/WW) worden met u besproken en risico’s worden in kaart gebracht. Tenslotte zoekt de financieel planner in samenspraak met u naar productoplossingen om uw wensen en doelen te bereiken.